banner geyser ecotar 8

[wpseo_breadcrumb]

Bộ lõi lọc UniTECH máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 8

4,700,000

Máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 8 là thế hệ máy lọc nước nano mới nhất của Geyser LB Nga lần đầu tiên được tích hợp công nghệ lọc liên hoàn Uni TECH. 

Geyser Việt Nam hỗ trợ 50% giá sản phẩm khi thay lõi lọc đúng định kỳ do nhà sản xuất khuyến cáo.